Εργατικοί Σύλλογοι

Εργατικό Κέντρο Αλμυρού
Πρόεδρος:
Μαλισώβας Κωνσταντίνος  τηλ:6972013072
Γεν. Γραμματέας: Λεμούσιας Βασίλειος τηλ:6948874469
Ιστοσελίδα Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Π.Α.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο)
Παράρτημα Αλμυρού
 Γραμματεία:
Ιστοσελίδα Π.Α.ΜΕ.

 

Σύλλογος τεχνιτών οικοδομών Αλμυρού

Σύνδεσμος χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων

Σωματείο φορτοεκφορτωτών Αλμυρού

Σωματείο εργατοτεχνιτών τυροκόμων

Σύλλογος εκδοροσφαγέων Αλμυρού

Σύλλογος εμποροϋπαλλήλων & Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Σύνδεσμος συνεταιριστικών Υπαλλήλων

Σύλλογος οδηγών και επαγγελματιών

.

Για τους εργαζόμενους κατά κλάδο υπάρχουν σύλλογοι σε επίπεδο
Νομού Μαγνησίας όπως για παράδειγμα:
Δασκάλων, Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Υπάλληλοι Δ.Ε.Η. κ.α.

.

(Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις δεδομένων, η σελίδα ενημερώνεται…)