Πρόταση για Ψήφισμα Δ.Σ. Αλμυρού για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

H «Ενωτική Δημοτική Κίνηση» στα πλαίσια ενωτικής πρωτοβουλίας πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για τις αγροτικές κινητοποιήσεις το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού συμπαρίσταται και συμπαρατάσσεται με τους δίκαιους αγώνες των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την χρονική περίοδο.
Οι αγρότες έχουν ήδη υποστεί μείωση του εισοδήματός τους από την εφαρμογή των αντι-αγροτικών πολιτικών του 1ου και του 2ου μνημονίου. Ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υπογραφεί στο τρίτο μνημόνιο διαλύουν την Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, οι οποίες υποφέρουν από το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής στην Ευρώπη.
Τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και την μείωση του κόστους παραγωγής και ο αγώνας για την διεκδίκηση τους, αποτελούν ουσιώδες ζήτημα επιβίωσης όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων που είναι η μεγάλη πλειοψηφία.
Ο αγροτικός κόσμος είναι η βάση και η αφετηρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτό όμως απαιτεί μια πολιτική η οποία θα μειώσει το κόστος παραγωγής θα χρηματοδοτήσει με ευνοϊκούς όρους την παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα. Οι δίκαιες διεκδικήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι αγώνας ύπαρξης της ελληνικής υπαίθρου και στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής που είναι προϋπόθεση για τη διάσωση της ίδιας της πατρίδας και του λαού της.»

Το δημοτικό συμβούλιο στηρίζει τους αγώνες των αγροτών και κτηνοτρόφων και επέλεξε επιτροπή δημοτικών συμβούλων που θα καταλήξει σε ψήφισμα για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβουλίου.