ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.11: Σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου το έτος 2015 συνήλθαμε σε έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα καταδυτικά-θαλάσσια πάρκα και επιπτώσεις αυτών στη δουλειά των παράκτιων αλιέων.

Αφού συγκροτήθηκε το σώμα έλαβαν το λόγο τα μέλη του συλλόγου και τοποθετήθηκαν, μετά από διάλογο μιάμισης ώρας καταλήξαμε σε ομόφωνη απόφαση ότι τα θαλάσσια πάρκα-καταδυτικά δυσκολεύουν την εργασία των παράκτιων αλιέων επειδή καταλαμβάνουν χώρο της θάλασσας που από κανέναν αρμόδιο φορέα δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς πόσος είναι ο χώρος που είναι πως θα είναι και πότε (χρονικά πια διάρκεια της ημέρας-νύχτας-πια εποχή του έτους θα λειτουργεί) μετά από αυτά και μέχρι πλήρους και επακριβούς ενημέρωσης του συλλόγους μας από αρμόδιο φορέα είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία καταδυτικών-θαλάσσιων πάρκων.

Μαζεύτηκαν υπογραφές για περαιτέρω νομική χρήση μέχρι ενημέρωση μας και τυχόν αλλαγής των δεδομένων που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα γενική συνέλευση για επανεκτίμηση του θέματος.

Ο πρόεδρος Ευσταθίου Ευάγγελος

Ο γραμματέας Κοντομηνάς Χαράλαμπος